Mihin kysymyksiin DDI-konsortio vastaa?

DDI–konsortio paneutuu digitalisaation vaikutukseen teollisuudessa, varsinkin valmistavassa teollisuudessa, energiateollisuudessa ja rakennetussa ympäristössä. Sen tavoitteena on synnyttää tieteelliseen tutkimukseen perustuva yleiskuva digitalisaation merkityksestä ja vaikutuksesta teollisuuteen ja sen kautta koko yhteiskuntaan. Syntyvän yleiskuvan perusteella vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten digitalisaatio vaikuttaa yritysten toimintaan, niiden sisäiseen rakenteeseen ja niiden suhteisiin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa?
  • Minkälaista uutta arvonluontia digitalisaatio voi synnyttää? Kuinka arvo voidaan toteuttaa käytännöllisten ja skaalautuvien liiketoimintamenetelmien ja –mallien avulla? Miten se vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja toimittamiseen?
  • Digitalisaation keskipisteessä on tieto ja sen hyödyntäminen. Minkälaisten rakenteiden ja toimintatapojen avulla voidaan tehostaa tiedosta saatavaa lisäarvoa? Minkälaisten liiketoimintaa säätelevien sopimusten ja lisensiointimallien avulla tätä voidaan edistää? Miten tämä vaikuttaa mm. immateriaalioikeuksia koskevaan sääntelyyn?
  • Miten digitalisaatio muokkaa teollisia työtehtäviä? Miten se vaikuttaa teollisuuden tuottamien tuotteiden ja palvelujen kuluttajiin ja heidän asemaansa arvontuottajina?

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.02.2016.