Kysy tutkijalta!

Ensimmäinen Kysy tutkijalta! -viikko osoittautui menestykseksi ja toteutamme tämän uudelleen syksyllä. Kiitos kaikille soittajille!

Kiinnostaako teollinen internet, 5G, alustatalous tai ekosysteemit? Mietitkö yrityksesi digistrategiaa? Haluatko kysyä digitaalisesta etiikasta tai kuluttajateknologian käyttöönotosta?

Teollisuuden digitaalinen murros -konsortio tutkii digitalisaation vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan teollisuuden kautta. Tutkijamme ovat käytössäsi tunnin Skype-keskusteluun 23.-27.4. Palvelu on ilmainen. Varaa nyt oma aikasi keskustelulle. 

Kysy tutkijalta -viikko 23.-27.4.2018

 

  • Tarkista alta kenen tutkijan kanssa haluat keskustella. 
  • Varauksesi voit tehdä klikkaamalla linkkiä "Varaa aika" kyseisen tutkijan kohdalla.
  • Lähetä tutkijalle sähköposti varauksen jälkeen, jotta voitte vaihtaa Skype-kontaktitiedot. 
  • Tutkija lähettää sinulle vahvistuksen sähköpostitse. 

Keskustelu on luottamuksellinen, mutta vastaat itse siitä, ettet paljasta yritys-salaisuuksiasi. Keskustelujen sisältöjä saatetaan käydä läpi yleisellä tasolla tutkimusryhmän sisällä. 

Caj SödergårdCaj300x150.jpg

Professori, VTT
caj.sodergard [at] vtt [dot] fi

- Big Data teollisuuden sovelluksissa
- Tekoäly 
- Digitaalinen media
- Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Caj on tutkinut ja kehittänyt digitaalisia teknologioita media- ja muille sektoreille yli 30 vuotta. Tällä hetkellä hän tutkii big datan käyttöä biotaloudessa sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta journalistisessa ja muussa työssä. Hän on myös kiinnostunut tunnetilojen mittaamisesta tapana parantaa  vuorovaikutusta ihmisten ja koneiden välillä.   

Varaa aika

Artikkelit Kustantaminen esimerkkinä digitalisaation aiheuttamasta toimialan disruptiosta ⚬ Mitä digitalisaatio on tarkoittanut kansalaisen näkökulmasta ⚬ Knowledge-based recommendations of media content: case magazine articles ⚬ Mobile television - technology and user experiences. 

Heikki HämmäinenHämmäinen_300x150.jpg

Professori, Aalto-yliopisto
heikki.hammainen [at] aalto [dot] fi

- 5G
- Teollinen internet 
- Tietoverkot
- Regulaatio: taajuudet, verkkoneutraliteetti

 

Heikki Hämmäinen on tietoverkkotalouden professori Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksella Aalto-yliopistossa. Hänen pääasiallinen tutkimusmielenkiintonsa on mobiilipalvelujen ja –verkkojen teknis-taloudellisissa ja regulatiivisissa kysymyksissä. Painopisteisiin sisältyy 5G, mobiilipalvelujen käyttömittaus ja analyysi, joustava langaton pääsy Internetiin ja teollinen Internet.

Varaa aika 

Artikkelit Effect of Population Density and Network Availability on Deployment of Broadband PPDR ⚬ Mobile Network Service ⚬ Does network quality matter? A field study of mobile user satisfaction ⚬ Short-Message Service as a Digital Disruptor of Industry ⚬ A disruption framework

Pekka RäsänenPekka300x150.jpg

Taloussosiologian professori, Turun yliopisto
titiana.ertio [at] utu [dot] fi (pekka.rasanen@utu.fi)

- Kuluttajateknologian käyttöönotto
- Digitaalinen eriarvoisuus
- Ikääntyvä yhteiskunta
- Tutkimusmenetelmät

Professori Pekka Räsänen on tutkinut useita kulutukseen kiinnittyviä ilmiöitä melkein 20 vuoden ajan. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät tällä hetkellä kulutussosiologiaan, informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttöön sekä metodologisiin kysymyksiin.

Varaa aika 

Artikkelit Mitä digitalisaatio on tarkoittanut kansalaisen näkökulmasta ⚬ Assessing the social media landscape: Online relational use-purposes and life satisfaction among Finns

Janne J. Korhonen

Janne.korhonen [at] aalto [dot] fi (janne.korhonen@aalto.fi)

Janne300x150 copy.jpgJanne J. Korhonen on organisaatiosuunnitteluun erikoistunut liikkeenjohdon konsultti Biossissa sekä tutkija ja tohtoriopiskelija Aalto-yliopistossa. Hän on kiinnostunut digitalisaation ja uusien teknologioiden vaikutuksesta organisaatioihin ja liiketoimintaan. Hänen väitöskirjansa käsitteli tietohallintojohdon roolia organisaation muutoskyvyssä. Nykyään hän kehittää käyttökelpoisia diagnostiikka- ja mittaustyökaluja innovaatiojohtamisen ja digitaalisen transformaation kyvykkyyksiin.

Varaa aika

Artikkelit  Mistä digitaalisessa murroksessa on todella kysymys? ⚬ IT Leadership in Finland ⚬ Digital Disruption of Industry 

Jukka-Pekka BergmanJP300x150.jpg 

Tutkija, dosentti, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
jukka-pekka.bergman [at] lut [dot] fi

- Toimialamuutos uusituvan energian ja digitalisaation ajamana
- Innovaatio- ja strategiajohtaminen
- Tulevaisuuden skenaariot

Jukka-Pekan tutkimus liittyy läheisesti yritysten toimintaympäristöjen muutoksiin pitkällä aikavälillä, erityisesti kuinka yritysjohto näkee muutoksen ja pyrkivät vastaamaan siihen. Keskeistä työssä on etsiä vaihtoehtoisia skenaarioita ja ymmärtää niiden avulla muutosta ajavia tekijöitä sekä niiden vaikutuksia yrityksiin.

Varaa aika

Artikkelit: Exploring strategic actions ⚬ Enabling open innovation ⚬ Strategic interpretation

Titi ErtiöTiti300.jpg

Tutkijatohtori, Turun yliopisto
titiana.ertio [at] utu [dot] fi

- Kansalaisten sähköinen osallistuminen
- Kuluttajateknologian käyttöönotto
- Teknologian sosiaalinen rakentaminen
- Joukkoistaminen (Crowdsourcing)
- Henkilödata 
- Kaupunki alustana

KAIKKI AJAT VARATTU (Varaa aika)

Artikkelit Mobile Online Proficiency and Mobile Internet Use - Findings from Finland ⚬ Paradoxes in Crowdsourcing ⚬ How Mobile Apps Are Helping People Design and Develop Their Cities ⚬ Luottamus syntyy vain jos laatu on heti hyvää: mobiilikanta-asiakas voi olla uskollinen asiakas

Robin GustafssonRobin300x150.jpg

Professori, Aalto-yliopisto
robin.gustafsson [at] aalto [dot] fi

- Strategia ja organisaatio toimialan disruptioissa
- Kilpailukyvyn lähteet: digitalisaatio, monen osapuolen markkina, avoimet alustat
- Alustastrategiat ja yritykset digitaalinen strategia

Robin tutkimus ja opetus keskittyy yritysstrategiaan, organisointiin, ja strategisen johtamiseen toimialojen murrostilanteissa, tutkimus ja innovaatio yhteisöjen johtamiseen, sekä erityisesti viime aikoina digitaalisten alustojen strategioihin, kilpailukyvyn lähteisiin jotka kumpuavat digitaalisuudesta, monen osapuolen markkinoista, ja avoimista digitaalisista alustoista.

KAIKKI AJAT VARATTU (Varaa aika)

Artikkelit Emergence of Industries: A Review and Future Directions ⚬ Extending community management to industry-university-government organizations

Kari HiekkanenKariH300x150.jpg

Research Manager, Aalto-yliopisto
%E2%80%8Bkari.hiekkanen [at] aalto [dot] fi (kari.hiekkanen@aalto.fi)

Karilla on pitkä kokemus IT:stä ja digitalisaatiosta niin tutkijana kuin käytännön työssäkin. Karin ominta aluetta ovat digitalisaation ja IT:n strateginen johtaminen, kokonaisarkkitehtuurit ja hallintomallit, teollinen internet ja IoT digitaalinen etiikka. Viimeaikojen tutkimus on keskittynyt koneoppimisen ja tekoälyn teollisiin sovelluksiin.

KAIKKI AJAT VARATTU (Varaa aika)

Artikkelit Digitalisaatio haastaa rakentajiensa arvot - tekoälyä koskeva eettinen keskustelu on olematonta, laki laahaa perässä ⚬ Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?

Jari Juhanko  Jari300x150.jpg

Operatiivinen johtaja, Aalto-yliopiston teollisen internetin kampus
jari.juhanko [at] aalto [dot] fi

- Teollinen internet ja IoT
- Teollisuuden digitalisaatio
- Datan yhteiskäyttö
- Teollisen internetin mahdollistajat ja esteet

Jari on toiminut mekatroniikan professorina ja hänen tutkimuksen painopisteenä ovat mittaustekniikka ja teollisuuden kunnossapito. Nykyisin kiinnostuksen ytimessä on teollisten ekosysteemien ja datan yhteiskäytön avainten ja menestystekijöiden tutkimus. Jari on Aalto Pro:n monialaisen ’Diploma in Industrial Internet’ ‑ohjelman kouluttaja.

KAIKKI AJAT VARATTU (Varaa aika)

Artikkelit Suomalainen teollinen internet – haasteesta mahdollisuudeksi ⚬ Suomi – Teollisen Internetin Piilaakso ⚬ Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta? ⚬ Kunnossapidon überisaatio - liiketoiminta murroksessa?

Kimmo KarhuKimmo300x150.jpg

Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto
kimmo.karhu [at] aalto [dot] fi 

- Digitalisaatio
- Alustastrategiat
- Avoimen lähdekoodin lisensointi 
- Lohkoketjut

KAIKKI AJAT VARATTU (Varaa aika)

Artikkelit Neljä menestyksen ohjetta digitaalisen alustan managerille ⚬ Kettu, apassi vai uusi avoimen alustan lisenssi? - Alustadigikaudella ahdistaa

Riitta SmedsRiittaSmeds300.jpg

Professori, Aalto-yliopisto
riitta.smeds [at] aalto [dot] fi%C2%A0 (riitta.smeds@aalto.fi) 

- Liiketoimintaekosysteemien kehitys
- Datan jakaminen ja hyödyntäminen 
- Liiketoimintaprosessit ja –strategiat ekosystee-meissä
- Ekosysteemien kehittämisinterventiot
- Yhteiskehittämisen menetelmät 
- Tiedon yhteisluominen 
- Transformaation johtaminen

KAIKKI AJAT VARATTU (Varaa aika)

Artikkelit Toimitusketjusta ekosysteemiksi - kehitysinterventio lisää ymmärrystä, mutta työpajaa ei voi vain ravistaa hihasta ⚬ Hackathon-tiimi valloitti maailman verkostoilla ⚬ Transforming a Supply Chain Towards a Digital Business Ecosystem ⚬ Interventions for the Co-creation of Inter-organizational Business Process Change 

Heikki Ailistoheikki-ailisto_300x150.jpg

Tutkimusprofessori, VTT 
Heikki.Ailisto [at] vtt [dot] fi

- Teollinen internet ja esineiden internet 
- Teollisuuden digitalisaatio 
- Alustatalous
- Tekoälyn teolliset sovellukset

KAIKKI AJAT VARATTU (Varaa aika)

Artikkelit Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta? ⚬ Tuottoa ja tehokkuutta Suomeen tekoälyllä ⚬ Teollinen internet muuttaa liiketoimintaa ⚬ A disruption framework ⚬ Digital disruption of industry: case USA  

Kirsimarja Blomqvist 
Kirsimarja_300x150.jpg

Professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
Kirsimarja.blomqvist [at] lut [dot] fi

- Kumppanuus, verkostot and ekosysteemit
- Luottamus yritysmaailmassa
- Tietojohtaminen ja innovaatiot
- Digitalisaatio and organisoinnin uudet muodot

KAIKKI AJAT VARATTU Varaa aika

Artikkelit Muuttaako tietotyö verkkoon? Tietotyön digitaaliset markkinapaikat ⚬ Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla

Google Scholar

Paavo RitalaPaavo300x150.jpg

Strategian ja innovaatioiden professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
%E2%80%8Bpaavo.ritala [at] lut [dot] fi%C2%A0 (paavo.ritala@lut.fi )

- Kilpailijayhteistyö
- Digitaalisten alustojen liiketoimintamallit 
- Innovaatioekosysteemien johtaminen

Paavon tutkimus kohdistuu organisaatioiden uudistumiseen, sekä innovaatioyhteistyöhön. Hän on työskennellyt mm. media- ja ICT-sektorin yritysten kanssa.

KAIKKI AJAT VARATTU (Varaa aika)

Artikkelit Amazonin menestyksen taustalla yllättävä syy ⚬ Henkilöstön innovatiivisuus paranee reiluilla ja ennakoitavilla HRM-käytännöillä ⚬ Alueellisen median digiloikka - mikä muuttuu?

Helena KortelainenHelena_Kortelainen300x150.png

Johtava tutkija, VTT 
helena.kortelainen [at] vtt [dot] fi

- Digitalisaatio valmistavassa teollisuudessa
- Digitalisaatio ja kunnossapito

KAIKKI AJAT VARATTU (Varaa aika)

Artikkelit Tuotantotehokkuuden ja kunnossapidon kehittämisen uudet mahdollisuudet ⚬ Laitekannan hallinta näkökulmia fleetin hallintaan ja arvontuottoon asiakkaalle ​ ⚬ Suomi – Teollisen Internetin Piilaakso​

 

 

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 29.04.2018.